Mất ba mạng người vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Mất ba mạng người vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Mất ba mạng người vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Mất ba mạng người vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Ba nghi phạm liên quan vụ án mạng tại quán karaoke Star đã ra đầu thú

Ba nghi phạm liên quan vụ án mạng tại quán karaoke Star đã ra đầu thú

3 đối tượng trong vụ giết người ở quán karaoke ra đầu thú

3 đối tượng trong vụ giết người ở quán karaoke ra đầu thú

Tạm giữ 5 côn đồ chém người trong quán karaoke

Tạm giữ 5 côn đồ chém người trong quán karaoke

Thêm 3 người liên quan vụ giết người tại quán karaoke đầu thú

Thêm 3 người liên quan vụ giết người tại quán karaoke đầu thú

Hải Dương: Thêm 3 đối tượng liên quan vụ giết người tại quán karaoke Star đầu thú

Hải Dương: Thêm 3 đối tượng liên quan vụ giết người tại quán karaoke Star đầu thú

Thêm 3 đối tượng gây ra vụ giết người tại quán karaoke Star đầu thú

Thêm 3 đối tượng gây ra vụ giết người tại quán karaoke Star đầu thú

Khám phá nhanh hai vụ án nghiêm trọng

Khám phá nhanh hai vụ án nghiêm trọng