Thái Bình, Nam Định thiệt hại gần 10.000 ha lúa vì mưa lớn

Thái Bình, Nam Định thiệt hại gần 10.000 ha lúa vì mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 gây mưa lớn, 2 tỉnh trọng điểm về nông nghiệp phía Bắc là Thái Bình, Nam...
Nam Định: Gần 12 nghìn ha lúa mùa và cây vụ đông bị ảnh hưởng do bão số 7

Nam Định: Gần 12 nghìn ha lúa mùa và cây vụ đông bị ảnh hưởng do bão số 7

Nam Định: Hàng nghìn hecta lúa mùa, cây vụ đông bị ảnh hưởng do mưa bão

Nam Định: Hàng nghìn hecta lúa mùa, cây vụ đông bị ảnh hưởng do mưa bão

Gần 4.500 ha lúa Mùa tại Nam Định bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Gần 4.500 ha lúa Mùa tại Nam Định bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Nam Định: Đôn đốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Nam Định: Đôn đốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Nông nghiệp Nam Định chuyển từ số lượng sang chất lượng

Nông nghiệp Nam Định chuyển từ số lượng sang chất lượng

Nam Định: Phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

Cảnh giác bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa

Sở NN & PTNT Nam Định: Những dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới

Nam Định: Thắng vụ xuân, lo vụ mùa

Nam Định bảo vệ tốt lúa xuân cuối vụ

Trả lời của Nam Định: Lò đốt rác cỡ nhỏ chỉ là giải pháp tình thế!

Tạo ra giá trị mới cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn

Vì sao khẳng định được vai trò của kinh tế hợp tác?

Giống lúa lai 3 dòng thế hệ mới