Cảnh sát khu vực phá án

Cảnh sát khu vực phá án

Những đứa trẻ 'sa lầy' trong trộm cắp

Những đứa trẻ 'sa lầy' trong trộm cắp

Tạm giam 'siêu' trộm nhí

Tạm giam 'siêu' trộm nhí

Tập trung đấu tranh quyết liệt với các nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

Tập trung đấu tranh quyết liệt với các nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

Được tại ngoại vẫn trộm

Những chồi non sớm hỏng

Những chồi non sớm hỏng

Đang tại ngoại vẫn đi... trộm!

Đang tại ngoại vẫn đi... trộm!

Bắt nhóm tuổi teen gây ra hơn 60 vụ trộm

Bắt nhóm tuổi teen gây ra hơn 60 vụ trộm

Bắt nhóm thanh niên thực hiện 60 vụ trộm để mua ma túy

Bắt nhóm thanh niên thực hiện 60 vụ trộm để mua ma túy

Nhóm tuổi teen gây ra hơn 60 vụ trộm

Nhóm tuổi teen gây ra hơn 60 vụ trộm

Bắt nhóm 'bụi đời gầm cầu' trộm hơn 60 vụ lấy tiền mua ma túy

Bắt nhóm 'bụi đời gầm cầu' trộm hơn 60 vụ lấy tiền mua ma túy

Tiền án, tiền sự nhiều hơn... tiền mặt!

Tiền án, tiền sự nhiều hơn... tiền mặt!