Cần cái nhìn khoa học về chân dung Vua Quang Trung

Cần cái nhìn khoa học về chân dung Vua Quang Trung

Có phải vua Quang Trung sang Trung Quốc và được vẽ chân dung?

Có phải vua Quang Trung sang Trung Quốc và được vẽ chân dung?

Tranh luận về chân dung vua Quang Trung

Tranh luận về chân dung vua Quang Trung

Bí sử dòng họ: Huyệt mộ thiêng dòng họ Trương

Bí sử dòng họ: Huyệt mộ thiêng dòng họ Trương

Nghi án 'giả vương nhập cận': Hoán đổi người đóng giả vua?

Nghi án 'giả vương nhập cận': Hoán đổi người đóng giả vua?

Nghi án 'giả vương nhập cận': Vì sao cần người đóng giả vua?

Nghi án 'giả vương nhập cận': Vì sao cần người đóng giả vua?

Chính cung Hoàng hậu hết mực tin yêu của vua Quang Trung

Chính cung Hoàng hậu hết mực tin yêu của vua Quang Trung

Tây Sơn thất hổ tướng - Kỳ 5: Tây Sơn ngũ phụng thư

Tây Sơn thất hổ tướng - Kỳ 5: Tây Sơn ngũ phụng thư