Tang thương xóm nghèo nơi 2 học sinh THPT đuối nước: 'Con nói thi tốt nghiệp sẽ cố gắng làm bài điểm cao, vậy mà…'

Tang thương xóm nghèo nơi 2 học sinh THPT đuối nước: 'Con nói thi tốt nghiệp sẽ cố gắng làm bài điểm cao, vậy mà…'

Giấc mơ lỡ dở của 2 nam sinh trước ngưỡng cửa đại học

Giấc mơ lỡ dở của 2 nam sinh trước ngưỡng cửa đại học

Xót xa tang lễ hai nam sinh lớp 12 tử vong trước ngày thi THPT Quốc gia

Xót xa tang lễ hai nam sinh lớp 12 tử vong trước ngày thi THPT Quốc gia

Nỗi đau của gia đình ba học sinh đuối nước ở Nghệ An

Nỗi đau của gia đình ba học sinh đuối nước ở Nghệ An

Đau đớn tang lễ hai nam sinh lớp 12 đuối nước tử vong trước ngày thi THPT

Đau đớn tang lễ hai nam sinh lớp 12 đuối nước tử vong trước ngày thi THPT

Quặn lòng gia cảnh của 2 học sinh đuối nước trước ngày thi THPT quốc gia

Quặn lòng gia cảnh của 2 học sinh đuối nước trước ngày thi THPT quốc gia

Nhói lòng tang lễ 2 nam sinh lớp 12 đuối nước tử vong trước ngày thi THPT

Nhói lòng tang lễ 2 nam sinh lớp 12 đuối nước tử vong trước ngày thi THPT