Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Đakrông vụ sinh phẩm hết hạn

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Đakrông vụ sinh phẩm hết hạn

Sai phạm trong công tác quản lý nhiều lãnh đạo TTYT huyện Đakrông bị kỷ luật

Sai phạm trong công tác quản lý nhiều lãnh đạo TTYT huyện Đakrông bị kỷ luật

Dùng sinh phẩm hết hạn chẩn đoán cho bệnh nhân: 3 lãnh đạo, 7 cán bộ y tế bị kỷ luật

Dùng sinh phẩm hết hạn chẩn đoán cho bệnh nhân: 3 lãnh đạo, 7 cán bộ y tế bị kỷ luật

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện bị kỷ luật vì sử dụng sinh phẩm hết hạn

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện bị kỷ luật vì sử dụng sinh phẩm hết hạn

Quảng Trị: Kỷ luật các lãnh đạo bệnh viện vụ dùng sinh phẩm hết hạn

Quảng Trị: Kỷ luật các lãnh đạo bệnh viện vụ dùng sinh phẩm hết hạn

Kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên sử dụng sinh phẩm hết hạn

Kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên sử dụng sinh phẩm hết hạn

Dùng sinh phẩm hết hạn sử dụng điều trị cho bệnh nhân, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Dùng sinh phẩm hết hạn sử dụng điều trị cho bệnh nhân, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Vụ sinh phẩm hết hạn: Kỷ luật nguyên giám đốc bệnh viện

Vụ sinh phẩm hết hạn: Kỷ luật nguyên giám đốc bệnh viện

Dùng sinh phẩm hết hạn xét nghiệm cho dân, hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật

Dùng sinh phẩm hết hạn xét nghiệm cho dân, hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật