Đà Nẵng: Phạt 1 triệu, tước bằng 2 tháng đối tượng đạp xe cảnh sát

Đà Nẵng: Phạt 1 triệu, tước bằng 2 tháng đối tượng đạp xe cảnh sát

Tước bằng lái người đi xe máy bỏ chạy làm ngã xe cảnh sát tại Đà Nẵng

Tước bằng lái người đi xe máy bỏ chạy làm ngã xe cảnh sát tại Đà Nẵng

Sai trước rước sai sau

Sai trước rước sai sau

Vụ nam thanh niên vượt đèn đỏ, đạp ngã CSGT: Tước bằng lái 2 tháng

Vụ nam thanh niên vượt đèn đỏ, đạp ngã CSGT: Tước bằng lái 2 tháng

Đà Nẵng: Vượt đèn đỏ, nam thanh niên đạp cảnh sát trật tự bị thương

Đà Nẵng: Vượt đèn đỏ, nam thanh niên đạp cảnh sát trật tự bị thương

2 thanh niên vượt đèn đỏ, đạp cảnh sát trật tự bị thương

2 thanh niên vượt đèn đỏ, đạp cảnh sát trật tự bị thương

Đà Nẵng: Đôi nam nữ vượt đèn đỏ, đạp cảnh sát trật tự để tháo chạy

Thanh niên vượt đèn đỏ, đạp ngã hai cảnh sát

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên đạp đổ xe công vụ làm cảnh sát bị thương

Bị phát hiện vượt đèn đỏ, nam thanh niên đạp cảnh sát trật tự bị thương