Niềm tin của nhân dân

Niềm tin của nhân dân

Người dân xúc động nhớ về vị Thủ tướng yêu nước, quý dân

Người dân xúc động nhớ về vị Thủ tướng yêu nước, quý dân

Cụ bà nghẹn ngào mang ảnh chụp cùng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đến viếng

Cụ bà nghẹn ngào mang ảnh chụp cùng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đến viếng

Đảm bảo an ninh trật tự những ngày diễn ra quốc tang

Đảm bảo an ninh trật tự những ngày diễn ra quốc tang

Hàng nghìn người đến Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Hàng nghìn người đến Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Người dân vượt đường xa về viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Người dân vượt đường xa về viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Đi xe khách từ rạng sáng chờ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Đi xe khách từ rạng sáng chờ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải