NSƯT Minh Hằng được phong tặng danh hiệu NSND

NSƯT Minh Hằng được phong tặng danh hiệu NSND

391 người được phong tặng Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú

391 người được phong tặng Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú

Nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn chính thức trở thành NSND

Nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn chính thức trở thành NSND

Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ

Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ

Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ

Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ

Bố Sơn trong phim 'Về nhà đi con' được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân

Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ

Gia đình 'Chí Phèo' Bùi Cường lên tiếng việc ông được truy tặng NSND sau khi đã mất

Phong tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú' lần thứ 9

Thủ tướng đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho Minh Vương

NSƯT Trung Anh nói gì khi không có tên trong danh sách xét duyệt NSND?

Nghệ sĩ Trần Hạnh được phong NSND ở tuổi 90: 'Tôi mừng muốn khóc vì đợi cũng lâu lắm rồi'

199 nghệ sĩ được Chính phủ ra Nghị quyết phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước

Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Thủ tướng đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 199 nghệ sĩ

Xôn xao việc 'Ông bố quốc dân' Trung Anh trượt xét duyệt danh hiệu NSND

Thủ tướng đề nghị phong tặng, truy danh cho 199 nghệ sĩ nhân dân, ưu tú

Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'