Vợ chồng bầu Kiên rút khỏi Vietbank, đại gia 9X từ chối mua vốn 'ế'

Vợ chồng bầu Kiên rút khỏi Vietbank, đại gia 9X từ chối mua vốn 'ế'

VietBank vừa hủy chào bán lượng cổ phiếu trị giá 66 tỷ đồng cho một cổ đông là đại gia 9X mặc dù trước đó...
Vì sao VietBank bất ngờ hủy chào bán hơn 6 triệu cổ phần cho đại gia 9x?

Vì sao VietBank bất ngờ hủy chào bán hơn 6 triệu cổ phần cho đại gia 9x?

Ngân hàng hủy chào bán lượng cổ phiếu trị giá 66 tỷ cho đại gia 9X

Ngân hàng hủy chào bán lượng cổ phiếu trị giá 66 tỷ cho đại gia 9X

Dấu ấn 'bầu' Kiên phai nhạt dần tại các ngân hàng 'con cưng' ACB, VietBank

Dấu ấn 'bầu' Kiên phai nhạt dần tại các ngân hàng 'con cưng' ACB, VietBank

'Ma trận' và những DN 'kiến hóa voi' xung quanh cá nhân 22 tuổi chi 66 tỉ đồng mua cổ phần ngân hàng của bầu Kiên

'Ma trận' và những DN 'kiến hóa voi' xung quanh cá nhân 22 tuổi chi 66 tỉ đồng mua cổ phần ngân hàng của bầu Kiên

Bất ngờ đại gia 9x chi hơn 60 tỷ 'ôm' cổ phần VietBank, tương đương sở hữu của bầu Kiên

Bất ngờ đại gia 9x chi hơn 60 tỷ 'ôm' cổ phần VietBank, tương đương sở hữu của bầu Kiên