Gần 1.000 người dính bẫy 'chạy' thương binh

Gần 1.000 người dính bẫy 'chạy' thương binh

Khởi tố ông lão U70 thu lợi tiền tỷ nhờ chạy thương binh giả

Khởi tố ông lão U70 thu lợi tiền tỷ nhờ chạy thương binh giả

Tạm giam 'chân rết' 64 tuổi trong đường dây lừa hơn 1.200 người 'chạy' thương binh

Tạm giam 'chân rết' 64 tuổi trong đường dây lừa hơn 1.200 người 'chạy' thương binh

Lừa hơn 1.200 người 'chạy' thương binh: Khởi tố, tạm giam bị can 64 tuổi

Lừa hơn 1.200 người 'chạy' thương binh: Khởi tố, tạm giam bị can 64 tuổi

Khởi tố thêm 'chân rết' trong đường dây 'chạy' chế độ thương binh, thu lời tiền tỷ

Khởi tố thêm 'chân rết' trong đường dây 'chạy' chế độ thương binh, thu lời tiền tỷ

Bắt đối tượng nằm trong đường dây chạy thương binh liên tỉnh

Bắt đối tượng nằm trong đường dây chạy thương binh liên tỉnh

Bắt đối tượng tham gia 'chạy' thương binh cho hơn 1.200 người ở Nghệ An

Bắt đối tượng tham gia 'chạy' thương binh cho hơn 1.200 người ở Nghệ An