Nét mới ở họ đạo Thị Đam

Nét mới ở họ đạo Thị Đam

Họ đạo Thị Đam nằm ở địa phận ấp Bình Tây (xã Phú Bình, Phú Tân) có hơn 3.500 giáo dân. Những năm qua, bà...