Khánh thành trường học ở Lào

Khánh thành trường học ở Lào - quà tặng của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng

Khánh thành trường học ở Lào - quà tặng của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng

Động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Lãnh đạo các nước gửi điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo các nước gửi điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đại sứ Mỹ chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đại sứ Mỹ chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Tổng Bí thư gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp

Tổng Bí thư gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp