Bắt nhóm đối tượng dùng roi điện uy hiếp, đòi món nợ 200 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng dùng roi điện uy hiếp, đòi món nợ 200 triệu đồng

Bắt nhóm côn đồ dùng roi điện để đòi nợ

Bắt nhóm côn đồ dùng roi điện để đòi nợ

Nhóm thanh niên khống chế, dùng roi điện để đòi tiền nợ

Nhóm thanh niên khống chế, dùng roi điện để đòi tiền nợ

Dùng roi điện để... đòi nợ

Dùng roi điện để... đòi nợ

Bắt nhóm côn đồ dùng roi điện đòi nợ 200 triệu đồng

Bắt nhóm côn đồ dùng roi điện đòi nợ 200 triệu đồng

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người đòi tiền chuộc

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người đòi tiền chuộc

Rủ đồng bọn uy hiếp bạn chơi hụi cưỡng đoạt 100 triệu đồng

Rủ đồng bọn uy hiếp bạn chơi hụi cưỡng đoạt 100 triệu đồng