Hà Nam: Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới mương nước

Hà Nam: Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới mương nước

Hà Nam: Thương tâm phát hiện thi thể trẻ sơ sinh không mặc quần áo nổi trên mương nước

Hà Nam: Thương tâm phát hiện thi thể trẻ sơ sinh không mặc quần áo nổi trên mương nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai dưới mương nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai dưới mương nước

Phát hiện xác trẻ sơ sinh nổi trên kênh mương

Phát hiện xác trẻ sơ sinh nổi trên kênh mương

Giật mình phát hiện thi thể em bé sơ sinh nổi trên mặt nước

Giật mình phát hiện thi thể em bé sơ sinh nổi trên mặt nước

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới mương nước

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới mương nước

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh nổi trên mương nước

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh nổi trên mương nước

Hà Nam: Bàng hoàng phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh tử vong nổi trên mặt nước

Hà Nam: Bàng hoàng phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh tử vong nổi trên mặt nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước

Phát hiện thi thể bé trai nổi lập lờ trên mương nước

Phát hiện thi thể bé trai nổi lập lờ trên mương nước

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh trên mương nước

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh trên mương nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi ở mương nước

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi ở mương nước

Thi thể bé trai sơ sinh nổi dưới mương nước thủy lợi

Thi thể bé trai sơ sinh nổi dưới mương nước thủy lợi

Hà Nam: Phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước

Hà Nam: Phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước

Hà Nam: Người dân đi thăm đồng về, phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước

Hà Nam: Người dân đi thăm đồng về, phát hiện thi thể bé sơ sinh nổi trên mương nước

Hà Nam: Thi thể bé sơ sinh chết nổi lềnh bềnh trên mương

Hà Nam: Thi thể bé sơ sinh chết nổi lềnh bềnh trên mương

Thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam

Thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam