Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Nói lời xin lỗi rất khó khăn nên chỉ nói thông cảm

Nói lời xin lỗi rất khó khăn nên chỉ nói thông cảm

Hòa giải thành công việc chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Hòa giải thành công việc chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Yêu cầu Trưởng thôn xin lỗi vì chặn xe đám cưới

Yêu cầu Trưởng thôn xin lỗi vì chặn xe đám cưới

Hòa giải thành vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Hòa giải thành vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Chặn xe cưới đòi nộp tiền: Không muốn vẫn phải xin lỗi

Chặn xe cưới đòi nộp tiền: Không muốn vẫn phải xin lỗi

Chặn xe cưới đòi tiền: Yêu cầu trưởng thôn phải xin lỗi

Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: Trưởng thôn không chịu xin lỗi

Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: Trưởng thôn không chịu xin lỗi

Chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Cán bộ xin lỗi dân thì chết ai đâu'

Chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Cán bộ xin lỗi dân thì chết ai đâu'

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi tiền làm đường nông thôn: Diễn biến mới nhất

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi tiền làm đường nông thôn: Diễn biến mới nhất

Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM: Tỉnh yêu cầu xử nghiêm

Vụ chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM: Tỉnh yêu cầu xử nghiêm

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới