Clip: Vào tận bến xe trộm xe buýt ở Vĩnh Long

Clip: Vào tận bến xe trộm xe buýt ở Vĩnh Long

Bất ngờ lý do gã xăm trổ cắp con nhảy như vượn trên mái nhà ở Vinh

Bất ngờ lý do gã xăm trổ cắp con nhảy như vượn trên mái nhà ở Vinh

Bắt gọn thanh niên 24 tuổi táo tợn lấy trộm xe buýt

Bắt gọn thanh niên 24 tuổi táo tợn lấy trộm xe buýt

Bắt nam thanh niên trộm ôtô buýt rồi đâm vào thành cầu

Bắt nam thanh niên trộm ôtô buýt rồi đâm vào thành cầu

Trộm xe buýt rồi đâm vào lan can cầu khi tẩu thoát

Trộm xe buýt rồi đâm vào lan can cầu khi tẩu thoát

Thanh niên táo tợn trộm xe buýt và gây tai nạn trên đường bỏ trốn

Thanh niên táo tợn trộm xe buýt và gây tai nạn trên đường bỏ trốn

Thấy xe buýt 'quên khóa', nam thanh niên nhảy lên lái... một mạch

Thấy xe buýt 'quên khóa', nam thanh niên nhảy lên lái... một mạch

Thanh niên 9X trộm xe buýt rồi lao vào lan can cầu trên đường tẩu thoát

Thanh niên 9X trộm xe buýt rồi lao vào lan can cầu trên đường tẩu thoát

Vào tận bến xe trộm xe buýt

Vào tận bến xe trộm xe buýt

Trộm xe buýt tông vào lan can cầu

Trộm xe buýt tông vào lan can cầu

Bắt thanh niên trộm xe buýt

Bắt thanh niên trộm xe buýt

Trộm xe buýt rồi gây tai nạn trên đường tẩu thoát

Trộm xe buýt rồi gây tai nạn trên đường tẩu thoát

Hi hữu: Xe buýt để trong bến bị trộm

Hi hữu: Xe buýt để trong bến bị trộm

Trộm xe buýt đi đón khách kiếm tiền xài

Trộm xe buýt đi đón khách kiếm tiền xài

Trộm xe buýt đi đón khách kiếm tiền xài

Trộm xe buýt đi đón khách kiếm tiền xài

Bắt nóng đối tượng trộm xe buýt trên đường tẩu thoát

Bắt nóng đối tượng trộm xe buýt trên đường tẩu thoát

Trộm xe buýt rồi điều khiển va chạm vào lan can cầu

Trộm xe buýt rồi điều khiển va chạm vào lan can cầu