Hai chủ hụi bỏ trốn, hàng trăm người trở thành con nợ

Hai chủ hụi bỏ trốn, hàng trăm người trở thành con nợ

Vụ trưởng phòng 'vượt quyền' tại Cà Mau: Xử lý thế nào?

Vụ trưởng phòng 'vượt quyền' tại Cà Mau: Xử lý thế nào?

Hủy các quyết định Trưởng phòng VH-TT ký vượt quyền

Hủy các quyết định Trưởng phòng VH-TT ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do trưởng phòng ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do trưởng phòng ký vượt quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do Trưởng phòng VH-TT huyện ký sai thẩm quyền

Cà Mau: Hủy các quyết định do Trưởng phòng VH-TT huyện ký sai thẩm quyền

Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai hơn 119 triệu đồng

Trưởng phòng 'vượt quyền' chi sai hơn 119 triệu đồng

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định

Thu hồi 119 triệu đồng chi sai quy định