Nữ giám đốc bị tuyên phạt 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc

Nữ giám đốc bị tuyên phạt 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc

Cặp đôi đồng tính nữ cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc lãnh án

Cặp đôi đồng tính nữ cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc lãnh án

Cưỡng đoạt tiền của du khách Hàn Quốc, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù

Cưỡng đoạt tiền của du khách Hàn Quốc, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù

Nữ giám đốc cùng đồng bọn tự xưng cảnh sát, cưỡng đoạt tiền du khách Hàn Quốc lĩnh án

Nữ giám đốc cùng đồng bọn tự xưng cảnh sát, cưỡng đoạt tiền du khách Hàn Quốc lĩnh án

Nhận án tù vì cưỡng đoạt tiền của người đàn ông Hàn Quốc

Nhận án tù vì cưỡng đoạt tiền của người đàn ông Hàn Quốc

Xét xử nữ giám đốc tự xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tiền du khách Hàn Quốc

Xét xử nữ giám đốc tự xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tiền du khách Hàn Quốc

Khen thưởng thành tích phá án

Khen thưởng thành tích phá án

Giả công an, đe dọa tống tiền người nước ngoài

Giả công an, đe dọa tống tiền người nước ngoài

Trả lại tiền cho ông Lee Gi Jun

Trả lại tiền cho ông Lee Gi Jun

Giả công an, đe dọa tống tiền người nước ngoài

Giả công an, đe dọa tống tiền người nước ngoài

Trao trả tiền cho nạn nhân bị nhóm đồng tính nữ giả công an cưỡng đoạt

Trao trả tiền cho nạn nhân bị nhóm đồng tính nữ giả công an cưỡng đoạt

Nhóm đồng tính giả Công an tống tiền người nước ngoài

Nhóm đồng tính giả Công an tống tiền người nước ngoài

Bắt các đối tượng mạo danh Công an tống tiền người nước ngoài

Bắt các đối tượng mạo danh Công an tống tiền người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài

Tạm giữ nhóm 'nữ quái' giả danh công an để tống tiền người nước ngoài

Tạm giữ nhóm 'nữ quái' giả danh công an để tống tiền người nước ngoài

Đà Nẵng: Tạm giữ 3 đối tượng giả danh công an để đe dọa, tống tiền

Đà Nẵng: Tạm giữ 3 đối tượng giả danh công an để đe dọa, tống tiền

Bắt nhóm đối tượng giả danh công an tống tiền người nước ngoài

Bắt nhóm đối tượng giả danh công an tống tiền người nước ngoài

Bắt quả tang các đối tượng đồng tính 'tống tiền' người Hàn Quốc

Bắt quả tang các đối tượng đồng tính 'tống tiền' người Hàn Quốc

Bắt nhóm giả Công an cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Bắt nhóm giả Công an cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Tự xưng Công an đi tống tiền người nước ngoài

Tự xưng Công an đi tống tiền người nước ngoài

Nhóm đối tượng giả công an vào tận nhà lừa tiền người nước ngoài

Nhóm đối tượng giả công an vào tận nhà lừa tiền người nước ngoài

Bắt nhóm đồng tính tống tiền người đàn ông Hàn Quốc

Bắt nhóm đồng tính tống tiền người đàn ông Hàn Quốc

Bắt giữ nhóm người đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc

Bắt giữ nhóm người đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc

Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc

Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc

Nữ giám đốc 'pê đê' giả công an để cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Nữ giám đốc 'pê đê' giả công an để cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Bắt băng đồng tính nữ 'tống tiền' người đàn ông nước ngoài

Bắt băng đồng tính nữ 'tống tiền' người đàn ông nước ngoài

Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Nhóm đồng tính giả công an cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Nhóm đồng tính nữ giả công an 'tống tiền' người đàn ông nước ngoài

Nhóm đồng tính nữ giả công an 'tống tiền' người đàn ông nước ngoài