Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lí vụ việc!

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lí vụ việc!

Bị xử lý kỷ luật vẫn làm Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Bị xử lý kỷ luật vẫn làm Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị: Bổ nhiệm PGD BQL DA không đúng quy trình, vẫn tại vị

Quảng Trị: Bổ nhiệm PGD BQL DA không đúng quy trình, vẫn tại vị

Hướng Hóa (Quảng Trị): Bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc khi đang trong giai đoạn thử việc ?

Hướng Hóa (Quảng Trị): Bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc khi đang trong giai đoạn thử việc ?

Bí thư huyện ủy chỉ đạo công an theo dõi đoàn Ủy ban kiểm tra Trung ương: Thông tin mới nhất

Bí thư huyện ủy chỉ đạo công an theo dõi đoàn Ủy ban kiểm tra Trung ương: Thông tin mới nhất

Hàng loạt vi phạm của lãnh đạo huyện: Quảng Trị kiểm tra theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hàng loạt vi phạm của lãnh đạo huyện: Quảng Trị kiểm tra theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Công bố hàng loạt vi phạm của lãnh đạo huyện ở Quảng Trị

Công bố hàng loạt vi phạm của lãnh đạo huyện ở Quảng Trị

Vụ AVG: Tiếp tục báo cáo Ban Bí thư xem xét, xử lý cán bộ diện Trung ương quản lý

Vụ AVG: Tiếp tục báo cáo Ban Bí thư xem xét, xử lý cán bộ diện Trung ương quản lý