Tàu hỏa hất văng ô tô, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa hất văng ô tô, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa tông ô tô văng xuống ruộng, 3 người kẹt trong xe trọng thương

Tàu hỏa tông ô tô văng xuống ruộng, 3 người kẹt trong xe trọng thương

Quảng Nam: Tàu hỏa chở hàng tông văng ô tô, 3 người bị thương nặng

Quảng Nam: Tàu hỏa chở hàng tông văng ô tô, 3 người bị thương nặng

Quảng Nam: Tàu hỏa húc văng xế hộp hàng chục mét, 3 người bị thương nặng

Quảng Nam: Tàu hỏa húc văng xế hộp hàng chục mét, 3 người bị thương nặng

Quảng Nam: Tàu hỏa hất văng ô tô 4 chỗ, 3 người bị thương nặng

Quảng Nam: Tàu hỏa hất văng ô tô 4 chỗ, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa tông ô tô văng xuống ruộng, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa tông ô tô văng xuống ruộng, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa húc văng ô tô xuống ruộng, 3 người kẹt trong xe trọng thương

Tàu hỏa húc văng ô tô xuống ruộng, 3 người kẹt trong xe trọng thương

Tàu hỏa tông ôtô, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa tông ôtô, 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa tông ô tô 5 chỗ ngồi khiến 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa tông ô tô 5 chỗ ngồi khiến 3 người bị thương nặng

Tàu hỏa húc xế hộp bẹp dúm, 3 người kẹt cứng trong xe

Tàu hỏa húc xế hộp bẹp dúm, 3 người kẹt cứng trong xe