'Người gác cổng' của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu

'Người gác cổng' của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu

Giảm quá tải bệnh viện từ y tế cơ sở

Giảm quá tải bệnh viện từ y tế cơ sở

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 2: Triển vọng xuất khẩu

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 2: Triển vọng xuất khẩu

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 1: Sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 1: Sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Vaccine Việt kỳ vọng xuất khẩu ra thị trường thế giới

Vaccine Việt kỳ vọng xuất khẩu ra thị trường thế giới

Chủ động vắcxin phòng dịch cúm

Chủ động vắcxin phòng dịch cúm

Việt Nam sản xuất được vắc-xin phòng đại dịch

Việt Nam sản xuất được vắc-xin phòng đại dịch

Năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất được vaccine 5 trong 1

Năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất được vaccine 5 trong 1

Cải thiện mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng CSSK ban đầu cho người dân

Cải thiện mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng CSSK ban đầu cho người dân

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Nghiên cứu vắc xin phòng bệnh: Cần cơ chế đặc thù

Nghiên cứu vắc xin phòng bệnh: Cần cơ chế đặc thù

Việt Nam nghiên cứu phát triển nhiều loại vắc xin phòng bệnh cho người

Việt Nam nghiên cứu phát triển nhiều loại vắc xin phòng bệnh cho người