Vaccine Việt kỳ vọng xuất khẩu ra thị trường thế giới

Vaccine Việt kỳ vọng xuất khẩu ra thị trường thế giới

Chủ động vắcxin phòng dịch cúm

Chủ động vắcxin phòng dịch cúm

Việt Nam sản xuất được vắc-xin phòng đại dịch

Việt Nam sản xuất được vắc-xin phòng đại dịch

Năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất được vaccine 5 trong 1

Năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất được vaccine 5 trong 1

Cải thiện mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng CSSK ban đầu cho người dân

Cải thiện mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng CSSK ban đầu cho người dân

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đào tạo nhân lực y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Kỳ vọng xuất khẩu vắc xin made in Việt Nam

Trị bệnh bằng tế bào gốc

Trị bệnh bằng tế bào gốc

Trao hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Y tế

Trao hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Y tế