Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Án chung thân cho kẻ vận chuyển trái phép ma túy

Án chung thân cho kẻ vận chuyển trái phép ma túy

Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên ma túy tổng hợp

Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên ma túy tổng hợp

Hòa Bình: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1.400 viên ma túy tổng hợp

Hòa Bình: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá

Bắt đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá

Đang đi tiêu thụ số lượng lớn ma túy thì sa lưới

Đang đi tiêu thụ số lượng lớn ma túy thì sa lưới

Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên ma túy tổng hợp

Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1 kg ma túy 'đá'

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1 kg ma túy 'đá'

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy