Khai thác cát, bất ngờ phát hiện hơn 50 khối gỗ sao đen dưới lòng sông

Khai thác cát, bất ngờ phát hiện hơn 50 khối gỗ sao đen dưới lòng sông

Phát hiện lượng lớn gỗ sao đen dưới sông khi khai thác cát

Phát hiện lượng lớn gỗ sao đen dưới sông khi khai thác cát

Khai thác cát, phát hiện lượng lớn gỗ sao đen

Khai thác cát, phát hiện lượng lớn gỗ sao đen

Khai thác cát, phát hiện hơn 50 khối gỗ sao đen

Khai thác cát, phát hiện hơn 50 khối gỗ sao đen

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng thổi tốc mái nhiều ngôi nhà

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng thổi tốc mái nhiều ngôi nhà

Lâm Đồng: Lốc xoáy mạnh, khiến nhiều ngôi nhà hư hỏng

Lâm Đồng: Lốc xoáy mạnh, khiến nhiều ngôi nhà hư hỏng

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Tạm đình chỉ công tác nhân viên thú y kiểm dịch sai quy trình

Tạm đình chỉ công tác nhân viên thú y kiểm dịch sai quy trình