Hotboy lập kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia xoay rubik chỉ... 13 giây

Hotboy lập kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia xoay rubik chỉ... 13 giây

Nam sinh xứ Nghệ giành điểm tuyệt đối Khởi động Olympia

Nam sinh xứ Nghệ giành điểm tuyệt đối Khởi động Olympia

Chân dung hotboy xứ Nghệ lập kỉ lục phần thi Khởi động Đường lên đỉnh Olympia

Chân dung hotboy xứ Nghệ lập kỉ lục phần thi Khởi động Đường lên đỉnh Olympia

Cận cảnh màn xoay khối rubik chỉ trong 13s của nam sinh xứ Nghệ điển trai tại Đường lên đỉnh Olympia

Hotboy xứ Nghệ lập kỉ lục phần thi Khởi động Đường lên đỉnh Olympia

Hotboy xứ Nghệ lập kỉ lục phần thi Khởi động Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh điển trai lập kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia 2019 với số điểm tối đa phần thi Khởi động

Nam sinh điển trai lập kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia 2019 với số điểm tối đa phần thi Khởi động

'Hot boy Olympia' lập kỷ lục xoay rubik, điểm tuyệt đối khởi động

10X lập kỷ lục Khởi động năm thứ 19 Olympia, xoay rubik trong 13 giây