Bình Phước công bố thành lập TP.Đồng Xoài

Bình Phước công bố thành lập TP.Đồng Xoài

Công bố Nghị quyết thành lập TP. Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Công bố Nghị quyết thành lập TP. Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Bình Phước: Đồng Xoài chính thức lên thành phố thuộc tỉnh

Bình Phước: Đồng Xoài chính thức lên thành phố thuộc tỉnh

Công bố thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Công bố thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Bình Phước: Họp báo trước lễ Công bố TX.Đồng Xoài lên thành phố

Bình Phước: Họp báo trước lễ Công bố TX.Đồng Xoài lên thành phố

Bình Phước: Ký kết phối hợp thông tin ở khu vực biên giới

Bình Phước: Ký kết phối hợp thông tin ở khu vực biên giới

Bình Phước: Ký kết chương trình phối hợp giữa BĐBP và Sở Thông tin và Truyền thông

Bình Phước: Ký kết chương trình phối hợp giữa BĐBP và Sở Thông tin và Truyền thông

Nhân sự mới 7 tỉnh

Nhân sự mới 7 tỉnh

Nhân sự mới 7 địa phương

Nhân sự mới 7 địa phương