Tên cướp 9X gây nỗi khiếp sợ cho phụ nữ ở Bình Dương

Tên cướp 9X gây nỗi khiếp sợ cho phụ nữ ở Bình Dương

Tên cướp 9X gây nỗi khiếp sợ cho phụ nữ ở Bình Dương

Tên cướp 9X gây nỗi khiếp sợ cho phụ nữ ở Bình Dương

Bắt nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn

Bắt nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn

Bắt tên cướp xăm kín mình tấn công, 'lột' tài sản hàng loạt phụ nữ

Bắt tên cướp xăm kín mình tấn công, 'lột' tài sản hàng loạt phụ nữ

Tạm giữ đối tượng 9X chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi đường vắng

Tạm giữ đối tượng 9X chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi đường vắng

Đối tượng giật hàng loạt túi xách phụ nữ ở Bình Dương sa lưới

Đối tượng giật hàng loạt túi xách phụ nữ ở Bình Dương sa lưới

Tên cướp 9X gây nỗi khiếp sợ cho phụ nữ ở Bình Dương

Tên cướp 9X gây nỗi khiếp sợ cho phụ nữ ở Bình Dương

Thanh niên chuyên giật túi xách phụ nữ sa lưới

Thanh niên chuyên giật túi xách phụ nữ sa lưới

9x xăm mình gây ra nỗi kinh hoàng với hàng loạt phụ nữ ở khu vực vắng người

9x xăm mình gây ra nỗi kinh hoàng với hàng loạt phụ nữ ở khu vực vắng người