Khởi tố 5 bị can trong vụ án đưa người trốn đi Đài Loan

An ninh hình sự 24h: Kết quả giám định ADN vụ học sinh lớp 8 mang bầu tố bị thầy hiếp dâm; Khởi tố 5 đối tượng vụ 149 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

An ninh hình sự 24h: Kết quả giám định ADN vụ học sinh lớp 8 mang bầu tố bị thầy hiếp dâm; Khởi tố 5 đối tượng vụ 149 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Khởi tố năm người liên quan vụ công dân Việt Nam bỏ trốn khi tới Đài Loan (Trung Quốc)

Khởi tố năm người liên quan vụ công dân Việt Nam bỏ trốn khi tới Đài Loan (Trung Quốc)

Khởi tố 5 người vụ 149 công dân Việt sang Đài Loan rồi bỏ trốn

Khởi tố 5 người vụ 149 công dân Việt sang Đài Loan rồi bỏ trốn

Vụ 149 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan: 5 người bị khởi tố

Vụ 149 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan: 5 người bị khởi tố

Bộ Công an bắt 4 người vụ 149 công dân trốn sang Đài Loan

Bộ Công an bắt 4 người vụ 149 công dân trốn sang Đài Loan

Chân dung 5 đối tượng đưa 149 khách du lịch sang Đài Loan rồi bỏ trốn bị khởi tố

Chân dung 5 đối tượng đưa 149 khách du lịch sang Đài Loan rồi bỏ trốn bị khởi tố

Khởi tố 5 đối tượng đưa 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan

Khởi tố 5 đối tượng đưa 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan

Vụ 149 lao động Việt trốn sang Đài Loan: Khởi tố 5 người tổ chức, môi giới

Vụ 149 lao động Việt trốn sang Đài Loan: Khởi tố 5 người tổ chức, môi giới

Khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ 149 'khách du lịch' Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan

Khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ 149 'khách du lịch' Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan

Bắt 5 đối tượng tổ chức cho 149 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Bắt 5 đối tượng tổ chức cho 149 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động: Khởi tố 5 bị can

Vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động: Khởi tố 5 bị can

Khởi tố 5 bị can vụ tổ chức, môi giới cho 149 người trốn đi Đài Loan

Khởi tố 5 bị can vụ tổ chức, môi giới cho 149 người trốn đi Đài Loan

Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan

Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan

Khởi tố 5 bị can vụ đưa 149 người Việt Nam trốn sang Đài Loan

Khởi tố 5 bị can vụ đưa 149 người Việt Nam trốn sang Đài Loan

Vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan: Khởi tố 5 đối tượng

Vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan: Khởi tố 5 đối tượng

Khởi tố 5 người liên quan vụ 149 công dân Việt trốn lại Đài Loan

Khởi tố 5 người liên quan vụ 149 công dân Việt trốn lại Đài Loan

Bộ Công an khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đưa 149 người Việt trốn sang Đài Loan

Bộ Công an khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đưa 149 người Việt trốn sang Đài Loan

Khởi tố 5 người liên quan vụ 149 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan

Khởi tố 5 người liên quan vụ 149 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan

Khởi tố 5 đối tượng đưa người Việt trốn sang Đài Loan qua đường du lịch

Khởi tố 5 đối tượng đưa người Việt trốn sang Đài Loan qua đường du lịch

5 người bị khởi tố trong vụ đưa 149 công dân Việt trốn sang Đài Loan

5 người bị khởi tố trong vụ đưa 149 công dân Việt trốn sang Đài Loan

Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng trong tổ chức cho 150 du khách bỏ trốn ở Đài Loan

Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng trong tổ chức cho 150 du khách bỏ trốn ở Đài Loan

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ việc 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ việc 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động