Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020-2022

Hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Đặc biệt chú trọng công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Đặc biệt chú trọng công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Ký Quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị thuộc VKSND tối cao

Ký Quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị thuộc VKSND tối cao

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024

Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 11, VKSND tối cao

Công bố quyết định lập Đảng bộ cơ sở Báo Bảo vệ pháp luật

Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 5, Vụ 11 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao

Hội đồng khoa học VKSND tối cao phải phát huy trí tuệ tập thể và là tấm gương tri thức cho các thế hệ sau

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp