Hai án tử hình về tội mua bán ma túy

Hai án tử hình về tội mua bán ma túy

Loại khỏi đời sống hai kẻ mua bán ma túy 'đá' số lượng lớn

Loại khỏi đời sống hai kẻ mua bán ma túy 'đá' số lượng lớn

Mang 10kg ma túy xuống xe khách trước cổng công an phường thì bị bắt

Mang 10kg ma túy xuống xe khách trước cổng công an phường thì bị bắt

Lĩnh án tử vì mua bán gần 10 kilogram ma túy

Lĩnh án tử vì mua bán gần 10 kilogram ma túy

Tử hình hai đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn

Tử hình hai đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn

Đối tượng buôn ma túy lĩnh án tử vì giấc ngủ… quá đà

Đối tượng buôn ma túy lĩnh án tử vì giấc ngủ… quá đà

Vận chuyển 10kg ma túy đá trước cổng công an phường thì bị bắt

Vận chuyển 10kg ma túy đá trước cổng công an phường thì bị bắt

Bản án tử hình cho 2 đối tượng 'ôm' 10kg ma túy đá đi tiêu thụ

Bản án tử hình cho 2 đối tượng 'ôm' 10kg ma túy đá đi tiêu thụ

GS-NGND Hoàng Như Mai: Giảng dạy bằng cả trái tim

GS-NGND Hoàng Như Mai: Giảng dạy bằng cả trái tim