Tư pháp Thủ đô 2021 tập trung cao độ vào công tác hoàn thiện thể chế

Tư pháp Thủ đô 2021 tập trung cao độ vào công tác hoàn thiện thể chế

Ngày 7-1, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 với sự tham dự, chỉ đạo của...
Hà Nội: Thể chế đi trước một bước tạo đột phá kinh tế, xã hội

Hà Nội: Thể chế đi trước một bước tạo đột phá kinh tế, xã hội

Xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Sở Tư pháp Hà Nội nhận danh hiệu 'Cờ thi đua ngành Tư pháp' năm 2020

Sở Tư pháp Hà Nội nhận danh hiệu 'Cờ thi đua ngành Tư pháp' năm 2020

Thể chế phải đi trước, tạo tiền đề cho Thủ đô phát triển

Thể chế phải đi trước, tạo tiền đề cho Thủ đô phát triển

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2021 Hà Nội

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2021 Hà Nội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp Nghệ An

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp Nghệ An

Nghệ An: Thi hành án dân sự năm 2020 vượt khó, hoàn thành chỉ tiêu

Nghệ An: Thi hành án dân sự năm 2020 vượt khó, hoàn thành chỉ tiêu

Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài

Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài

Trường ĐH Luật Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Trường ĐH Luật Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

Tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa Việt Nam và Tổ chức tài chính quốc tế

Tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa Việt Nam và Tổ chức tài chính quốc tế

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong công tác lý lịch tư pháp

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong công tác lý lịch tư pháp

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Sẻ chia trách nhiệm và lợi ích

Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Sẻ chia trách nhiệm và lợi ích

Phù hợp nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Phù hợp nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Khởi động Dự án 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam'

Khởi động Dự án 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam'

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam

Tăng cường chia sẻ, phối hợp giữa Việt Nam – Nhật Bản trong việc thực hiện Dự án giai đoạn 2021 - 2025

Tăng cường chia sẻ, phối hợp giữa Việt Nam – Nhật Bản trong việc thực hiện Dự án giai đoạn 2021 - 2025

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Bắc Kạn về công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Bắc Kạn về công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự

Kun Dance Festival Thái Nguyên: rèn thể thao – trao hy vọng

Kun Dance Festival Thái Nguyên: rèn thể thao – trao hy vọng

Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc: Thi đua cần gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từng địa phương

Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc: Thi đua cần gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từng địa phương

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, dân cư

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, dân cư

Tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, dân cư

Tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, dân cư

Bộ Tư pháp Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc Khánh CHDCND Lào

Bộ Tư pháp Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc Khánh CHDCND Lào

Vướng mắc trong xóa án tích cho dân

10 năm Luật lý lịch Tư pháp đi vào thực tiễn: Nhiều lợi ích cho người dân

10 năm Luật lý lịch Tư pháp đi vào thực tiễn: Nhiều lợi ích cho người dân

Luật Lý lịch tư pháp và quyền con người

Luật Lý lịch tư pháp và quyền con người

Chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Hội luật quốc tế Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Hội luật quốc tế Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Lai Châu

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Lai Châu

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Hội luật quốc tế Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Hội luật quốc tế Việt Nam

Học viện Tư pháp gặp mặt tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Tư pháp gặp mặt tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Tư pháp: Tận dụng cơ hội, tạo đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

Học viện Tư pháp: Tận dụng cơ hội, tạo đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam

Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam

Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người

Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thi hành án dân sự

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thi hành án dân sự

ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Nâng cao hiệu quả thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án

Nâng cao hiệu quả thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án

ASEAN chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật

ASEAN chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật, thi hành án dân sự tại nước ASEAN

Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật, thi hành án dân sự tại nước ASEAN