Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Trước giờ khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 tại Hà Tĩnh

Chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng, nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận nhận án tử

Chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng, nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận nhận án tử

Nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lĩnh án tử hình

Nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lĩnh án tử hình

Trưởng Ban bồi thường ở TP HCM kéo người thân vào vụ tham ô hàng chục tỷ đồng

Trưởng Ban bồi thường ở TP HCM kéo người thân vào vụ tham ô hàng chục tỷ đồng

'Quan' quận rút ruột hàng chục tỉ cùng con dâu, rể

'Quan' quận rút ruột hàng chục tỉ cùng con dâu, rể

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng Ban bồi thường GPMB 'rút ruột' hơn 54 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng Ban bồi thường GPMB 'rút ruột' hơn 54 tỷ đồng

'Ăn' 54,1 tỉ đồng 7 năm mới lộ

'Ăn' 54,1 tỉ đồng 7 năm mới lộ