Vụ tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ: Gần 30 ngày sẽ có kết luận

Vụ tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ: Gần 30 ngày sẽ có kết luận

Liên bộ thanh tra vụ tiền tỉ 'chống trượt' đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Liên bộ thanh tra vụ tiền tỉ 'chống trượt' đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chương trình Gala phát động Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với Cuộc sống' tại Nghệ An

Chương trình Gala phát động Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với Cuộc sống' tại Nghệ An

Sinh viên Đại học Vinh hào hứng tham gia chương trình :'Ngày đi bộ vì môi trường' hưởng ứng Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống'

Sinh viên Đại học Vinh hào hứng tham gia chương trình :'Ngày đi bộ vì môi trường' hưởng ứng Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống'

Chương trình Gala phát động Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với Cuộc sống' – Chủ đề 'Hạn hán và Xâm nhập mặn' tại Nghệ An

Chương trình Gala phát động Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với Cuộc sống' – Chủ đề 'Hạn hán và Xâm nhập mặn' tại Nghệ An

Sinh viên Đại học Vinh hào hứng tham gia chương trình 'Ngày đi bộ vì môi trường' hưởng ứng Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống'

Sinh viên Đại học Vinh hào hứng tham gia chương trình 'Ngày đi bộ vì môi trường' hưởng ứng Cuộc thi 'Biến đổi khí hậu với cuộc sống'