Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn lúc gần sáng

Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn lúc gần sáng

Cuộc hẹn lúc gần sáng

Cuộc hẹn lúc gần sáng

'2X' hội quân... 'lấy số'

'2X' hội quân... 'lấy số'

Hỗn chiến trong đêm

Hỗn chiến trong đêm

Đà Nẵng: Bắt nhóm giang hồ nhí chém người chấn thương nặng vì mâu thuẫn

Đà Nẵng: Bắt nhóm giang hồ nhí chém người chấn thương nặng vì mâu thuẫn

Hai nhóm thanh niên đuổi chém như phim hành động, 1 người đa chấn thương

Hai nhóm thanh niên đuổi chém như phim hành động, 1 người đa chấn thương

Bắt nhóm đối tượng mang 'tiền án, tiền sự' chém người trong đêm

Bắt nhóm đối tượng mang 'tiền án, tiền sự' chém người trong đêm

Bắt nhóm thanh thiếu niên chém nhau giữa trung tâm Đà Nẵng

Bắt nhóm thanh thiếu niên chém nhau giữa trung tâm Đà Nẵng