'100 thứ ngu, không gì tệ bằng trả nợ giúp người cờ bạc'

'100 thứ ngu, không gì tệ bằng trả nợ giúp người cờ bạc'

Cho kẻ cờ bạc vay tiền chẳng khác gì nối giáo cho giặc, và trả nợ giúp người cờ bạc là điều ngu ngốc nhất...