Nhiều đầu sách hay được giảm giá sâu trong Tuần lễ sách hay 2018

Nhiều đầu sách hay được giảm giá sâu trong Tuần lễ sách hay 2018

Ngày 20/10, tại đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ sách hay lần thứ 12 đã khai mạc với nhiều hoạt động giao...