Thạc sĩ dỏm và 3 lần ứng tuyển vào 'công chức'

Thạc sĩ dỏm và 3 lần ứng tuyển vào 'công chức'

Trái đắng dành cho tiến sĩ dỏm

Trái đắng dành cho tiến sĩ dỏm

Đà Nẵng: Sử dụng bằng tiến sĩ giả đi xin việc khắp nơi

Đà Nẵng: Sử dụng bằng tiến sĩ giả đi xin việc khắp nơi

Dùng bằng thạc sĩ giả để 'xin' vào làm giảng viên đại học

Dùng bằng thạc sĩ giả để 'xin' vào làm giảng viên đại học

Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' dùng bằng giả xin việc vào trường Đại học

Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' dùng bằng giả xin việc vào trường Đại học

Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' dùng bằng giả

Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' dùng bằng giả

Tiến sĩ rởm dùng hàng loạt bằng giả xin việc ở Đà Nẵng

Tiến sĩ rởm dùng hàng loạt bằng giả xin việc ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Tiến sĩ giả vào làm việc tại trường đại học

Đà Nẵng: Tiến sĩ giả vào làm việc tại trường đại học

Khởi tố tiến sĩ giả đang công tác tại một trường đại học ở Đà Nẵng

Khởi tố tiến sĩ giả đang công tác tại một trường đại học ở Đà Nẵng

Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' Nguyễn Hữu Tuấn Huy

Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' Nguyễn Hữu Tuấn Huy

Khởi tố tiến sĩ 'rởm' dùng bằng giả đi làm ở trường đại học

Khởi tố tiến sĩ 'rởm' dùng bằng giả đi làm ở trường đại học

Đang bị điều tra vẫn làm giả hàng loạt bằng cấp để xin việc làm

Đang bị điều tra vẫn làm giả hàng loạt bằng cấp để xin việc làm

Khởi tố tiến sĩ dùng bằng giả đi xin việc

Khởi tố tiến sĩ dùng bằng giả đi xin việc

Đà Nẵng: Khởi tố tiến sĩ giả bôi nhọ lãnh đạo trường

Đà Nẵng: Khởi tố tiến sĩ giả bôi nhọ lãnh đạo trường

Khởi tố 'tiến sĩ' sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức

Một Tiến sĩ dởm bị khởi tố

Một Tiến sĩ dởm bị khởi tố