Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và tặng quà hai gia đình chính sách quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và tặng quà hai gia đình chính sách quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng quà hai gia đình chính sách ở quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng quà hai gia đình chính sách ở quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi gia đình chính sách ở quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi gia đình chính sách ở quận Bắc Từ Liêm

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Núp bóng 'dân chủ', ông Phan Xuân Lương thách thức pháp luật

Núp bóng 'dân chủ', ông Phan Xuân Lương thách thức pháp luật

Đắk Lắk: Công ty sản xuất và kinh doanh cà phê 'khốn đốn' vì sự coi thường pháp luật của người dân

Đắk Lắk: Công ty sản xuất và kinh doanh cà phê 'khốn đốn' vì sự coi thường pháp luật của người dân