Bố trí cán bộ bị kỷ luật: Không nhẹ trên nặng dưới

Bố trí cán bộ bị kỷ luật: Không nhẹ trên nặng dưới

Quảng Bình kết luận vụ cán bộ xã 'ôm' tiền cứu trợ suốt 2 năm không trao cho dân nghèo

Quảng Bình kết luận vụ cán bộ xã 'ôm' tiền cứu trợ suốt 2 năm không trao cho dân nghèo

Vợ bí thư xã kê khai sai để lấy chế độ từ sự cố môi trường biển

Vợ bí thư xã kê khai sai để lấy chế độ từ sự cố môi trường biển

Bí thư xã bị kỷ luật vì vợ kê khống cho con gái hưởng tiền bồi thường

Bí thư xã bị kỷ luật vì vợ kê khống cho con gái hưởng tiền bồi thường

Bí thư xã bị kỷ luật vì thiếu 'gương mẫu'

Bí thư xã bị kỷ luật vì thiếu 'gương mẫu'

Chủ tịch xã bị kỷ luật được giới thiệu ứng cử Chủ tịch Mặt trận

Chủ tịch xã bị kỷ luật được giới thiệu ứng cử Chủ tịch Mặt trận

Bầu chức danh mới Chủ tịch bị cách chức: 'Có năng lực'

Bầu chức danh mới Chủ tịch xã bị cách chức: Lời dân

Chuyện lạ Quảng Bình: Cán bộ xã bị kỷ luật lại được giới thiệu làm Chủ tịch MTTQ

Chủ tịch xã bị cách chức được bầu chủ tịch mặt trận, dân kiên quyết phản đối

Chủ tịch xã bị cách chức ứng cử Chủ tịch Mặt trận, người dân phản đối