Truy bắt kẻ trộm

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Khu di tích Gò Tháp

Liên quan đến công trình Miếu thờ Bà Chúa Xứ, thêm 1 cán bộ bị khởi tố

Liên quan đến công trình Miếu thờ Bà Chúa Xứ, thêm 1 cán bộ bị khởi tố

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến sai phạm tại Miếu Bà chúa Xứ

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến sai phạm tại Miếu Bà chúa Xứ

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Nữ cán bộ ở Đồng Tháp bị khởi tố vì sai phạm vụ tu bổ miếu thờ

Nữ cán bộ ở Đồng Tháp bị khởi tố vì sai phạm vụ tu bổ miếu thờ

Khởi tố cựu kế toán Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố cựu kế toán Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Tháp

Tử hình kẻ giết người,cướp tài sản

Phê chuẩn quyết định khởi tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Phê chuẩn quyết định khởi tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Đồng Tháp: Phó Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch bị khởi tố

Đồng Tháp: Phó Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa Đồng Tháp

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Một phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Một phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc sở ở Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp vì sai phạm vụ tu bổ miếu thờ

Khởi tố Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp vì sai phạm vụ tu bổ miếu thờ

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp bị khởi tố

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Khởi tố Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp

Sai phạm ở công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ, tạm đình chỉ chức vụ phó giám đốc sở VHTTDL Đồng Tháp

Sai phạm ở công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ, tạm đình chỉ chức vụ phó giám đốc sở VHTTDL Đồng Tháp

Ngậm đắng khi ôm chứng thư và sổ tiết kiệm giả của nhà thầu

Ngậm đắng khi ôm chứng thư và sổ tiết kiệm giả của nhà thầu

Vì sao Phó Giám đốc Sở Văn hóa Đồng Tháp bị đình chỉ?

Vì sao Phó Giám đốc Sở Văn hóa Đồng Tháp bị đình chỉ?

Phó GĐ Sở Đồng Tháp gây tội gì liên quan miếu thờ Bà Chúa Xứ?

Phó GĐ Sở Đồng Tháp gây tội gì liên quan miếu thờ Bà Chúa Xứ?

Tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðồng Tháp

Liên quan đến Miếu Bà Chúa Xứ, 1 phó giám đốc sở bị tạm đình chỉ chức vụ

Liên quan đến Miếu Bà Chúa Xứ, 1 phó giám đốc sở bị tạm đình chỉ chức vụ

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Đồng Tháp bị tạm đình chỉ chức vụ

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Đồng Tháp bị tạm đình chỉ chức vụ

Tạm đình chỉ chức vụ PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Một PGĐ sở ở Đồng Tháp bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra

Một PGĐ sở ở Đồng Tháp bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra

Đồng Tháp: Đình chỉ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, bắt một giám đốc công ty

Đồng Tháp: Đình chỉ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, bắt một giám đốc công ty

Vụ tu bổ miếu thờ, tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp

Vụ tu bổ miếu thờ, tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở ở Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Tạm đình chỉ phó giám đốc sở do sai phạm trong dự án tu bổ miếu thờ

Tạm đình chỉ phó giám đốc sở do sai phạm trong dự án tu bổ miếu thờ

Tạm đình chỉ chức vụ một Phó Giám đốc sở để phục vụ điều tra

Tạm đình chỉ chức vụ một Phó Giám đốc sở để phục vụ điều tra

Bí thư xã làm nông nghiệp giỏi

Bí thư xã làm nông nghiệp giỏi

Lào Cai: Đảng bộ xã nông thôn mới Phú Nhuận kỷ niệm 60 năm thành lập

Lào Cai: Đảng bộ xã nông thôn mới Phú Nhuận kỷ niệm 60 năm thành lập

Đột phá ở làng nghề dệt choàng trăm tuổi

Đột phá ở làng nghề dệt choàng trăm tuổi

Bất thường vụ thu hồi gần 6.000m2 đất của một doanh nghiệp ở Đồng Nai

Bất thường vụ thu hồi gần 6.000m2 đất của một doanh nghiệp ở Đồng Nai

Hiểm họa tiềm ẩn từ xe công nông

Hiểm họa tiềm ẩn từ xe công nông

Khởi công xây dựng Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công xây dựng Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công xây dựng Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồng Tháp

Khởi công xây dựng Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồng Tháp