Xúc động buổi giao lưu với các cựu binh Điện Biên Phủ

Xúc động buổi giao lưu với các cựu binh Điện Biên Phủ

Vẹn nguyên ký ức 'Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…'

Vẹn nguyên ký ức 'Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…'

Trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ trong hồi ức cựu chiến binh tuổi 90

Trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ trong hồi ức cựu chiến binh tuổi 90

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Tự hào chiến sĩ Điện Biên

Tự hào chiến sĩ Điện Biên

65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Bản hùng ca còn vang mãi

65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Bản hùng ca còn vang mãi

Kỷ niệm lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin thuốc lào ở đồi D1

Kỷ niệm lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin thuốc lào ở đồi D1

Chuyện của chiến sĩ Ðiện Biên

Chuyện của chiến sĩ Ðiện Biên

Những người đưa Điện Biên đi lên từ vết thương chiến tranh

Những người đưa Điện Biên đi lên từ vết thương chiến tranh

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Ký ức không bao giờ quên

Ký ức không bao giờ quên

Ký ức không bao giờ quên

Ký ức không bao giờ quên