Bình Định: Bắt nghi phạm sát hại cán bộ sở Xây dựng Bình Định

Bình Định: Bắt nghi phạm sát hại cán bộ sở Xây dựng Bình Định

Bắt nghi can sát hại cán bộ Sở Xây dựng Bình Định

Bắt nghi can sát hại cán bộ Sở Xây dựng Bình Định

Cháu đâm chết dượng

Cháu đâm chết dượng

Hé lộ nguyên nhân cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị sát hại

Hé lộ nguyên nhân cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị sát hại

Bắt nghi phạm giết hại cán bộ Sở Xây dựng Bình Định

Bắt nghi phạm giết hại cán bộ Sở Xây dựng Bình Định

Bắt kẻ đâm chết cán bộ Sở Xây dựng Bình Định

Bắt kẻ đâm chết cán bộ Sở Xây dựng Bình Định

Công an đã xác định được nghi can sát hại cán bộ Sở Xây dựng

Công an đã xác định được nghi can sát hại cán bộ Sở Xây dựng

Giết người rồi tự sát không thành

Giết người rồi tự sát không thành

Một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị cháu sát hại

Một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị cháu sát hại

Nghi phạm đâm chết cán bộ Sở Xây dựng rồi tự sát

Nghi phạm đâm chết cán bộ Sở Xây dựng rồi tự sát

Cán bộ Sở Xây dựng Bình Định nghi bị cháu sát hại tại nhà riêng

Cán bộ Sở Xây dựng Bình Định nghi bị cháu sát hại tại nhà riêng

Công an Bình Định thông tin về cái chết của cán bộ Sở Xây dựng

Công an Bình Định thông tin về cái chết của cán bộ Sở Xây dựng

Cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị đâm tử vong tại nhà riêng

Cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị đâm tử vong tại nhà riêng

Nghi án một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định cùng con trai bị sát hại

Nghi án một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định cùng con trai bị sát hại