Cảnh báo chiêu lừa mới!

Cảnh báo chiêu lừa mới!

Chủ nhân của thú cưng vừa nạp tiền xong, tài khoản lạ khóa máy và cắt đứt liên lạc.