Ngăn cản không cho đón con, bảo vệ bị phụ huynh đâm thấu bụng

Ngăn cản không cho đón con, bảo vệ bị phụ huynh đâm thấu bụng

Điều tra vụ bảo vệ trường mầm non bị phụ huynh đâm thấu bụng

Điều tra vụ bảo vệ trường mầm non bị phụ huynh đâm thấu bụng

Ngăn cản phụ huynh vào trường đón con trong giờ nghỉ trưa, một bảo vệ bị đâm thấu bụng

Ngăn cản phụ huynh vào trường đón con trong giờ nghỉ trưa, một bảo vệ bị đâm thấu bụng

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đâm bảo vệ vì không cho đón con giờ nghỉ trưa

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đâm bảo vệ vì không cho đón con giờ nghỉ trưa

Bảo vệ trường mầm non bị đâm trọng thương

Yên Bái: Đến trường đón con, phụ huynh đâm bảo vệ trọng thương

Yên Bái: Đến trường đón con, phụ huynh đâm bảo vệ trọng thương

Mang dao đến trường mầm non đón con rồi đâm trọng thương bảo vệ

Yên Bái: Bảo vệ trường mầm non bị đâm trọng thương