BV Răng - Hàm - Mặt Trung ương: Tạo xương hàm từ xương chân

BV Răng - Hàm - Mặt Trung ương: Tạo xương hàm từ xương chân

Hà Nội: Cắt bỏ toàn bộ xương hàm, tái tạo khuôn mặt nữ sinh 16 tuổi

Hà Nội: Cắt bỏ toàn bộ xương hàm, tái tạo khuôn mặt nữ sinh 16 tuổi

Ca phẫu thuật kỳ diệu trả lại khuôn mặt cho cô gái 16 tuổi

Ca phẫu thuật kỳ diệu trả lại khuôn mặt cho cô gái 16 tuổi

Cắt xương chân tái tạo khuôn mặt cho thiếu nữ 16 tuổi

Cắt xương chân tái tạo khuôn mặt cho thiếu nữ 16 tuổi

U xơ xương ăn mòn toàn bộ mặt, cô gái 16 tuổi được vi phẫu tái tạo

U xơ xương ăn mòn toàn bộ mặt, cô gái 16 tuổi được vi phẫu tái tạo

Dùng xương cẳng chân tạo hình khuôn mặt cho cô gái 16 tuổi

Dùng xương cẳng chân tạo hình khuôn mặt cho cô gái 16 tuổi

Tái tạo khuôn mặt cho bé gái bị u xơ vùng hàm mặt

Tái tạo khuôn mặt cho bé gái bị u xơ vùng hàm mặt

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thực hiện ca vi phẫu thứ 500

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thực hiện ca vi phẫu thứ 500

Vi phẫu tái tạo khuôn mặt cho thiếu nữ bị u xơ xương

Vi phẫu tái tạo khuôn mặt cho thiếu nữ bị u xơ xương

Mẹ bệnh nhân khóc nghẹn cảm ơn tấm lòng của bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Mẹ bệnh nhân khóc nghẹn cảm ơn tấm lòng của bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Ca vi phẫu đặc biệt tái tạo khuôn mặt cho thiếu nữ 16 tuổi bị u xơ xương

Ca vi phẫu đặc biệt tái tạo khuôn mặt cho thiếu nữ 16 tuổi bị u xơ xương