Khởi tố nhóm bị can cưỡng đoạt tài sản cư dân ven biển Cà Mau

Bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Khen thưởng đột xuất 12 cá nhân khám phá nhanh vụ án 'cưỡng đoạt tài sản'

Khen thưởng đột xuất 12 cá nhân khám phá nhanh vụ án 'cưỡng đoạt tài sản'

Nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản của ngư dân ven biển Cà Mau bị bắt giữ

Nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản của ngư dân ven biển Cà Mau bị bắt giữ

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh án phức tạp ven biển Cà Mau

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản ven biển Cà Mau bị bắt

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản ven biển Cà Mau bị bắt

Tạm giữ hình sự băng nhóm 'bảo kê' ngư trường biển Tây

Tạm giữ hình sự băng nhóm 'bảo kê' ngư trường biển Tây

Bắt khẩn cấp nhóm cướp cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Bắt khẩn cấp nhóm cướp cưỡng đoạt tài sản của ngư dân

Cà Mau: Lộ diện nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người khai thác sò huyết

Cà Mau: Lộ diện nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người khai thác sò huyết

Bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản ven biển Cà Mau

Bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản ven biển Cà Mau

Bắt nhóm cưỡng đoạt tiền của ngư dân khai thác sò ven biển

Bắt nhóm cưỡng đoạt tiền của ngư dân khai thác sò ven biển

Triệt phá 2 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản ngư dân khai thác sò huyết giống

Triệt phá 2 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản ngư dân khai thác sò huyết giống

Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản trên ngư trường Cà Mau

Lập chốt cưỡng đoạt tiền của ngư dân khai thác sò huyết giống

Lập chốt cưỡng đoạt tiền của ngư dân khai thác sò huyết giống