Mổ khối u buồng trứng nhưng đi khám lại vẫn còn nguyên: Đình chỉ Trưởng khoa

Mổ khối u buồng trứng nhưng đi khám lại vẫn còn nguyên: Đình chỉ Trưởng khoa

Đình chỉ Trưởng khoa sản vì mổ xong u vẫn còn nguyên

Đình chỉ Trưởng khoa sản vì mổ xong u vẫn còn nguyên

Vụ khối u còn nguyên sau 'cắt bỏ': Đình chỉ nhiệm vụ trưởng khoa

Vụ khối u còn nguyên sau 'cắt bỏ': Đình chỉ nhiệm vụ trưởng khoa

Mổ xong, u vẫn còn nguyên: Đình chỉ trưởng khoa

Mổ xong, u vẫn còn nguyên: Đình chỉ trưởng khoa

Đi cắt u buồng trứng, nửa tháng sau thấy vẫn còn nguyên

Đi cắt u buồng trứng, nửa tháng sau thấy vẫn còn nguyên

Đình chỉ bác sĩ phẫu thuật cắt u buồng trứng xong vẫn còn nguyên

Đình chỉ bác sĩ phẫu thuật cắt u buồng trứng xong vẫn còn nguyên

Đình chỉ nhiệm vụ trưởng khoa với bác sĩ mổ khối u nhưng còn nguyên

Đình chỉ nhiệm vụ trưởng khoa với bác sĩ mổ khối u nhưng còn nguyên

Đình chỉ trưởng khoa mổ u buồng trứng xong vẫn còn nguyên

Đình chỉ trưởng khoa mổ u buồng trứng xong vẫn còn nguyên

Đình chỉ nhiệm vụ trưởng khoa với bác sĩ mổ u buồng trứng xong vẫn còn nguyên

Đình chỉ nhiệm vụ trưởng khoa với bác sĩ mổ u buồng trứng xong vẫn còn nguyên

Đi khám vẫn phát hiện khối u dù đã được kết luận cắt bỏ

Đi khám vẫn phát hiện khối u dù đã được kết luận cắt bỏ

Mổ u buồng trứng xong đi khám lại vẫn thấy còn nguyên

Mổ u buồng trứng xong đi khám lại vẫn thấy còn nguyên