Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' là mục tiêu của nhiều sinh viên

Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' là mục tiêu của nhiều sinh viên

Khả năng mở rộng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính VietGAP

Khả năng mở rộng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính VietGAP

Đã bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 3 phạm nhân khoét tường 'vượt ngục'

Đã bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 3 phạm nhân khoét tường 'vượt ngục'

Bắt giữ đối tượng thứ 3 trốn trại ở Kiên Giang

Bắt giữ đối tượng thứ 3 trốn trại ở Kiên Giang

Người khoét tường trốn khỏi trại giam đã ra đầu thú

Người khoét tường trốn khỏi trại giam đã ra đầu thú

Đã tìm thấy đối tượng thứ 3 trốn trại ở Kiên Giang

Đã tìm thấy đối tượng thứ 3 trốn trại ở Kiên Giang

Bắt đối tượng thứ 3 vụ trốn khỏi trại giam Công an Kiên Giang

Bắt đối tượng thứ 3 vụ trốn khỏi trại giam Công an Kiên Giang

Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ trốn thoát cuối cùng

Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ trốn thoát cuối cùng

3 phạm nhân 'vượt ngục' tại tỉnh Kiên Giang đã bị bắt

3 phạm nhân 'vượt ngục' tại tỉnh Kiên Giang đã bị bắt

Đối tượng cuối cùng trong vụ trốn khỏi trại tạm giam Kiên Giang đã bị bắt

Đối tượng cuối cùng trong vụ trốn khỏi trại tạm giam Kiên Giang đã bị bắt

Kiên Giang: Phạm nhân trốn trại bị bắt khi về xin tiền ba mẹ

Kiên Giang: Phạm nhân trốn trại bị bắt khi về xin tiền ba mẹ

Toàn bộ 3 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam đã bị bắt giữ

Toàn bộ 3 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam đã bị bắt giữ

Bắt 3 kẻ khoét tường trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang

Bắt 3 kẻ khoét tường trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang

3 đối tượng nguy hiểm đào tường trốn trại giam công an bị bắt

3 đối tượng nguy hiểm đào tường trốn trại giam công an bị bắt

Bắt phạm nhân cuối cùng trong nhóm đào chân tường trốn trại tạm giam

Bắt phạm nhân cuối cùng trong nhóm đào chân tường trốn trại tạm giam

Bắt được phạm nhân trốn trại cuối cùng ở Kiên Giang

Bắt được phạm nhân trốn trại cuối cùng ở Kiên Giang

Đã bắt được 3 phạm nhân khoét tường trốn trại ở Kiên Giang

Đã bắt được 3 phạm nhân khoét tường trốn trại ở Kiên Giang

Kiên Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ

Kiên Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ

Phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại bị bắt giữ

Phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại bị bắt giữ

Bắt được toàn bộ phạm nhân 'vượt ngục' tại tỉnh Kiên Giang

Bắt được toàn bộ phạm nhân 'vượt ngục' tại tỉnh Kiên Giang

Đối tượng thứ 3 trốn khỏi trại tạm giam bị bắt giữ

Đối tượng thứ 3 trốn khỏi trại tạm giam bị bắt giữ

Ba phạm nhân đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Ba phạm nhân đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Kiên Giang: Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại tạm giam

Kiên Giang: Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại tạm giam

Bắt lại 2 phạm nhân tội giết người và ma túy vừa trốn trại tạm giam

Bắt lại 2 phạm nhân tội giết người và ma túy vừa trốn trại tạm giam

Bắt lại 2 trong 3 phạm nhân đào chân tường, trốn khỏi trại tạm giam

Bắt lại 2 trong 3 phạm nhân đào chân tường, trốn khỏi trại tạm giam

Truy nã 3 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở miền Tây

Truy nã 3 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở miền Tây

Bắt 2 trên 3 phạm nhân trốn trại, truy nã đặc biệt phạm nhân còn lại

Bắt 2 trên 3 phạm nhân trốn trại, truy nã đặc biệt phạm nhân còn lại

Kiên Giang: Đã bắt được 2 trong 3 phạm nhân trốn trại

Kiên Giang: Đã bắt được 2 trong 3 phạm nhân trốn trại

Bắt kẻ thứ 2 khoét tường 'đào tẩu' khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang

Bắt kẻ thứ 2 khoét tường 'đào tẩu' khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang

Bắt 2 phạm nhân khoét chân tường trốn trại ở tỉnh Kiên Giang

Bắt 2 phạm nhân khoét chân tường trốn trại ở tỉnh Kiên Giang

Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại giam

Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại giam

Đã bắt được 2 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn

Đã bắt được 2 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn

Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn trại

Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn trại

Bắt được 2 trong 3 kẻ khoét tường trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang

Bắt được 2 trong 3 kẻ khoét tường trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang

Đã bắt được 2 trong số 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam

Đã bắt được 2 trong số 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam

Bắt được 2 trong 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt trốn trại ở Kiên Giang

Bắt được 2 trong 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt trốn trại ở Kiên Giang

1 trong 3 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại tạm giam đã bị bắt

1 trong 3 phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại tạm giam đã bị bắt

Bắt 2 người đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Bắt 2 người đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam bị bắt khi đang đón taxi

Phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại tạm giam bị bắt khi đang đón taxi

Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ phạm tội Giết người

Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ phạm tội Giết người

Trinh sát bắt được 2/3 phạm nhân trốn trại tạm giam tại Kiên Giang

Trinh sát bắt được 2/3 phạm nhân trốn trại tạm giam tại Kiên Giang

Phạm nhân đào chân tường trốn khỏi trại giam bị bắt giữ

Phạm nhân đào chân tường trốn khỏi trại giam bị bắt giữ

Bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an Kiên Giang

Bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an Kiên Giang

Kiên Giang: Bắt được phạm nhân nguy hiểm vượt ngục

Kiên Giang: Bắt được phạm nhân nguy hiểm vượt ngục

3 phạm nhân trốn trại ở Kiên Giang: Đã bắt lại kẻ phạm tội giết người

3 phạm nhân trốn trại ở Kiên Giang: Đã bắt lại kẻ phạm tội giết người

Bắt được phạm nhân nguy hiểm đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Bắt được phạm nhân nguy hiểm đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam

Truy nã đặc biệt với 3 phạm nhân trốn trại tạm giam

Truy nã đặc biệt với 3 phạm nhân trốn trại tạm giam