Kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ 'phù phép hồ sơ' tại Nghệ An

Kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ 'phù phép hồ sơ' tại Nghệ An

Kỷ luật thêm 2 cán bộ liên quan đến dự án chống hạn ở Nghệ An

Kỷ luật thêm 2 cán bộ liên quan đến dự án chống hạn ở Nghệ An

Nghệ An: Nhiều cán bộ bị kỷ luật trong dự án chống hạn, ngăn mặn

Vụ dự án 80 tỷ đồng ngăn mặn, chống hạn tại Nghệ An: Kỷ luật thêm một trưởng phòng và chuyên viên

Vụ dự án 80 tỷ đồng ngăn mặn, chống hạn tại Nghệ An: Kỷ luật thêm một trưởng phòng và chuyên viên

Nghi Lộc (Nghệ An): Sai phạm tại dự án 80 tỷ đồng, Giám đốc Ban QLDA bị 'giáng chức'

Nghi Lộc (Nghệ An): Sai phạm tại dự án 80 tỷ đồng, Giám đốc Ban QLDA bị 'giáng chức'

Nghệ An: Giật mình sai phạm trong dự án 80 tỷ khiến Giám đốc BQLDA bị giáng chức

Nghệ An: Giật mình sai phạm trong dự án 80 tỷ khiến Giám đốc BQLDA bị giáng chức

Sai phạm trong dự án ngăn mặn, chống hạn: Giáng chức giám đốc ban quản lý dự án

Sai phạm trong dự án ngăn mặn, chống hạn: Giáng chức giám đốc ban quản lý dự án

Giám đốc Ban QLDA dự án 80 tỷ bị cách chức

Giám đốc Ban QLDA dự án 80 tỷ bị cách chức

Thêm nhiều sai phạm tại dự án chống hạn 80 tỉ

Thêm nhiều sai phạm tại dự án chống hạn 80 tỉ