Khởi tố nguyên trưởng công an xã xác nhận khống giấy tờ cho người bị truy nã

Khởi tố nguyên trưởng công an xã xác nhận khống giấy tờ cho người bị truy nã

Nguyên trưởng Công an xã làm giả giấy tờ cho kẻ bị truy nã

Nguyên trưởng Công an xã làm giả giấy tờ cho kẻ bị truy nã

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho kẻ truy nã

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho kẻ truy nã

Bắt nguyên trưởng công an xã giúp hợp thức hóa giấy tờ cho tội phạm

Bắt nguyên trưởng công an xã giúp hợp thức hóa giấy tờ cho tội phạm

Nguyên trưởng công an xã ký khống hồ sơ cho nghi can bị truy nã

Nguyên trưởng công an xã ký khống hồ sơ cho nghi can bị truy nã

Nguyên trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho người bị truy nã

Nguyên trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho người bị truy nã

Nguyên Trưởng công an xã 'giả mạo chức vụ, cấp bậc' chuyển khẩu cho một đối tượng đang bị truy nã

Nguyên Trưởng công an xã 'giả mạo chức vụ, cấp bậc' chuyển khẩu cho một đối tượng đang bị truy nã